GOLD SPONSOR


SILVER SPONSOR


SPONSOR


Program Konferencji KDM 2017

Dzień 1
 
10:00 Rejestracja uczestników
10:30 – 11:30 SESJA 1 – POWITALNA
 
Przewodniczący: Jacek Komasa, v-ce Przewodniczący Rady Użytkowników PCSS
 

Referat zaproszony

Challenges on the roadmap towards fusion electricity

Tony Donné
Eurofusion, Garching/Monachium, Niemcy

11:30 Przerwa kawowa
11:50 – 13:10 SESJA 2 – SPONSORSKA
Przewodniczący: Norbert Meyer, PCSS
 

Huawei HPC solution

Rafał Tymków
Huawei


The Race for Faster Machine Learning – Intel Artificial Intelligence Technical Update

Robert Adamski
INTEL


13:10 Obiad
14:00 – 17:00 SESJA 3 – FIZYKA I ASTROFIZYKA
Przewodniczący: Ryszard W. Adamiak, ICHB PAN
 

Steps towards replacing dark energy by structure formation in general-relativistic cosmological N-body simulations

Boud Roukema
UMK


Zastosowanie sieci tensorowych w obliczeniach procedurą numerycznej grupy renormalizacji

Kacper Wrześniewski, Ireneusz Weymann
UAM


Dyfuzja gazów szlachetnych w nanoporach materiałów węglowych

Piotr A. Gauden
UMK


Nanostruktury na powierzchniach metali i półprzewodników

Michał Hermanowicz
Politechnika Poznańska


15:30   Przerwa kawowa


Badanie nanostruktur węglowych na powierzchniach metali i ich prostych związków w środowisku wieloprocesorowym KDM

Tomasz Kostyrko
UAM


Symulacje mikromagnetyczne układów magnonicznych

Mateusz Zelent
UAM


Kosterlitz–Thouless transition in 1D Heisenberg antiferromagnet: An evidence based on topological properties of the ground state

Piotr Tomczak, Piotr Jabłoński
UAM


19:00 Kolacja koleżeńska
 
miejsce: Zagroda Bamberska ul. Kościelna 43, Poznań
 
Dzień 2
 
09:30 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:00 Referat zaproszony
 
Przewodniczący: Jan Szczepaniak, PIMR
 

Modelowanie obserwacji i stabilność pozasłonecznych układów planetarnych

Krzysztof Goździewski
Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

11:00 Przerwa kawowa
11:20 – 12:30 SESJA 4 – CHEMIA I NAUKI PRZYRODNICZE
Przewodniczący: Piotr Tomczak, UAM

Właściwości defektów punktowych w stopach Fe-Cr-Ni z pierwszych zasad

Jan Wróbel
Politechnika Warszawska


Assessing efficiency of third generation sequencing read correction

Medhat Helmy
UAM


Wplyw pseudourydyny na strukture i stabilnosc RNA: symulacje dynamiki molekularnej i obliczenia kwantowo-mechaniczne

Joanna Sarzyńska
ICHB PAN


Modelowanie w skali atomowej mechanizmu reakcji katodowej w węglanowym ogniwie paliwowym

Karol Ćwieka, Kamil Czelej
Politechnika Warszawska


Interakcje azaheterocyklicznych pochodnych pirazolu w otoczeniu chemicznym – studia obliczeniowe

Jacek Kujawski, Kornelia Czaja
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


12:30 Przerwa kawowa
12:50 – 14:20 SESJA 5 – TECHNIKA I FIZYKA
Przewodniczący: Michał Rychlik, Politechnika Poznańska

Fotokatalityczne właściwości tlenku tytanu modyfikowanego nanocząstkami metalicznymi PdAu w reakcji selektywnego utleniania metanolu do mrówczanu metylu

Kamil Czelej, Karol Ćwieka, Juan Carlos Colmenares
Politechnika Warszawska


Replikacja Transakcyjna: Algorytmy i Własności

Tadeusz Kobus
Politechnika Poznańska


Symulacje procesów logistycznych i produkcyjnych w KDM- wyzwania, wyniki, wnioski

Paweł Pawlewski
Politechnika Poznańska


An attempt to model the main and the normal cutting forces dependencies from cutting parameters and mechanical properties of wood by flat longitudinal cutting

Bolesław Porankiewicz, Grzegorz Wieloch
LabTech Radomsko, Warsaw University of Life Science – SGGW


Badanie numeryczne lokalnego i globalnego momentu obrotowego w przepływie Taylora-Couetta z tarczami

Ewa Tuliszka-Sznitko
Politechnika Poznańska


14:20 Obiad
15:20 SESJA 6 – INFORMACYJNO-SZKOLENIOWA KDM
Przewodniczący: Mirosław Kupczyk

Aplikacje i usługi w chmurze MAN-HA dla użytkowników KDM


Obliczenia KDM PCSS – podsumowanie i plany


Modelowanie wydajności i optymalizacja aplikacji na współczesnych architekturach obliczeniowych

Miłosz Ciżnicki, Piotr Kopta
PCSS


17:15 – 17:30 Zakończenie, ogłoszenie wyników konkursów

Wszystkie prezentacje zostaną umieszczone po wydarzeniu na stronie Konferencji.