WAŻNE DATY

7 kwietnia 2017 – Termin zgłaszania prezentacji

7 kwietnia 2017 – Termin zgłoszeń do Konkursu na Najciekawszą Prezentację spośród wygłoszonych na sesji sprawozdawczej

5 maja 2017 – Zgłoszenia do Konkursu na Najciekawszą Pracę Dyplomową i Doktorską z wykorzystaniem mocy obliczeniowych PCSS

23-24 maja 2017 – Konferencja Użytkowników KDM 2017

30 czerwca 2017 – Zgłoszenia publikacji do Konkursu na Najlepszy Artykuł

29 września 2017 – Rozstrzygnięcie Konkursu na Najlepszy Artykuł