WAŻNE DATY

23-24 maja 2017 – Konferencja Użytkowników KDM 2017