GOLD SPONSOR


SILVER SPONSOR


SPONSOR


Zapraszamy na Konferencję Użytkowników KDM 2017

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe i Rada Użytkowników PCSS zapraszają na:

KONFERENCJĘ UŻYTKOWNIKÓW KDM 2017 
pod tytułem: „Nowe trendy w użytkowaniu KDM”

która odbędzie się w dniach 23-24 maja 2017 roku w CBPIO Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, Poznań ul. Jana Pawła II 10.

W roku ubiegłym zrealizowaliśmy pełne wdrożenie naszego największego systemu komputerowego Orzeł, który w chwili obecnej ma sumaryczną moc obliczeniową 1,7 PFlops i w dalszym ciągu jest w czołówce najszybszych komputerów na świecie – TOP500.  Orzeł oprócz obliczeń KDM służy do obliczeń w środowisku chmurowym.  Udostępniony został także w e-Infrastrukturze europejskiej, jako element znacznie większego środowiska PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe, http://www.prace-ri.eu/ ) oraz EGI (European Grid Initiative, https://www.egi.eu/ ).  W 2017 roku uruchomiony został wspólny program PRACE 2.0, którego celem jest udostępnienie w Europie mocy obliczeniowych przewyższających 100 Pflops w perspektywie do 2019 roku. Instalacje tych systemów rozproszone zostaną w jednostkach Tier-0 oraz Tier-1.  Dostęp do tych systemów posiada również polskie środowisko naukowe, dzięki wysiłkom PCSS oraz innych centrów KDM.

Tegoroczna konferencja pod hasłem „Nowe trendy w użytkowaniu KDM” ma przybliżyć Państwu nowe usługi jakie przygotowaliśmy w zakresie nie tylko obliczeń, ale również składowania danych.  Pojawią się także przykłady wykorzystania tych usług oraz zmieniające się uwarunkowania i wymagania użytkowników.  Do takich usług można zaliczyć:

  • Obliczenia w środowisku chmurowym dla dedykowanych, przydzielonych na wyłączność zasobów
  • Udostępnienie aplikacji interaktywnych
  • Definiowalne w chmurze laboratoria
  • Wzajemne udostępnianie danych w ramach dowolnie konfigurowanych grup badawczych
  • Wykorzystanie chmurowej bazy danych.

Konferencja jak co roku ma charakter sprawozdawczy i stanowić będzie przegląd badań naukowych, w ramach których wykorzystane zostały zasoby KDM.  Coraz częściej nie są to już tylko i wyłącznie obliczenia w trybie wsadowym, ale także realizowane w inny sposób w chmurze obliczeniowej.

Główne nurty planowanej konferencji to:

  • Prezentacje zaproszone z Europy, m.in. wykorzystanie dużych instalacji HPC w poszukiwaniu alternatywnych źródeł energii (program Eurofuzja)
  • Sesje sprawozdawcze
  • Prezentacje nowych technologii oraz metod programowania
  • Elementy szkoleniowe PCSS dla nowych trendów KDM.

Pragniemy podziękować wszystkim naszym  sponsorom, którzy jak jak co roku nie zawiedli. Bez ich wsparcia konferencja nie mogłaby się odbyć w tak wyjątkowej oprawie.