REJESTRACJA

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł + VAT.

Studenci oraz doktoranci są zwolnieni z wniesienia opłaty, jednak mają obowiązek okazania dokumentu potwierdzającego fakt bycia studentem/doktorantem, przy rejestracji uczestników w dniu Konferencji.

Dla przedstawicieli jednostek niebudżetowych i nienaukowych opłata konferencyjna wynosi 400 zł + VAT.

Faktura zostanie wysłana do uczestnika konferencji w formie elektronicznej, a wersja papierowa dostarczona pocztą.

W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji, prosimy o kontakt pod adresem: (uiszczone opłaty rejestracyjne nie będą zwracane).

Imię i nazwisko

Adres email

Instytucja

Telefon kontaktowy

   Jestem studentem/doktorantem

Dane do faktury:

Nazwa instytucji

Ulica

Kod pocztowy

Miejscowość

NIP


captcha

Przepisz powyższy kod