Krzysztof Goździewski

Prof. dr hab. Krzysztof Goździewski jest astronomem specjalizującym się w dziedzinie mechaniki nieba.  Jest pracownikiem Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Główne obszary zainteresowań to interpretacja obserwacji gwiazd z układami planetarnymi oraz badaniami stabilności w planetarnym problemie N-ciał, elementy teorii układów dynamicznych i chaosu deterministycznego, statystyki i metod optymalizacyjnych naśladujących ewolucyjne procesy biologiczne.  W badaniach astrofizycznych stara się twórczo wykorzystywać techniki numeryczne.  Od kilku lat prowadzi intensywne obliczenia w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.