Wszystkie wpisy, których autorem jest Konferencja KDM

Dziękujemy za udział!

W imieniu organizatorów pragniemy podziękować Państwu za udział w Konferencji Użytkowników KDM 2015!

Opublikowaliśmy galerię  z Konferencji, więc zapraszamy do oglądania i odnajdywania się na zdjęciach:)

W programie, obok tytułu prezentacji, znajdą Państwo prezentacje wystąpień konferencyjnych.

Serdecznie pozdrawiamy,

Organizatorzy Konferencji Użytkowników KDM

Dzień 2 – relacja

Uczestnicy Konferencji Użytkowników KDM w drugim dniu nie zwalniają tempa! Czekają nas trzy niezwykle interesujące sesje – Fizyka i Astrofizyka, Chemia i nauki przyrodnicze oraz Sesja sponsorska, zwieńczona rozdaniem nagrody dla autora najciekawszy wystąpienia, a nagrody również otrzymają wybrane osoby, które wzięły udział w ankiecie.

Dzień 1 – relacja

Pierwszy dzień Konferencji już za nami! W trakcie sesji powitalnej otwartej przez dr inż. Macieja Stroińskiego, a prowadzonej przez Prof. Krzysztofa W. Wojciechowskiego  głównym punktem był bardzo ciekawy referat Prof. Felixa Schurmanna, który opowiedział o Human Brain Project. Następnie miały miejsce dwie sesje dot. wielkich wyzwań obliczeniowych oraz sesja informacyjno-szkoleniowa KDM. Na koniec dnia goście mieli okazję zwiedzić Budynek Sal Technologicznych w nowym budynku PCSS, a nasze zmagania zakończyliśmy kolacją koleżeńską w restauracji Dąbrowskiego 42.  Jutro drugi i zarazem ostatni dzień Konferencji – do zobaczenia!

Zapraszamy do rejestracji!

10 marca 2015 r. uruchomiona została rejestracja na Konferencję Użytkowników KDM. Uprzejmie zapraszamy do zgłaszania swojego uczestnictwa oraz wzięcia aktywnego udziału w tym wydarzeniu.

Wciąż przyjmowane są zgłoszenia prezentacji konferencyjnych
(call for papers), a także ogłosiliśmy dwa konkursy: na najciekawszą prezentację oraz na najlepszy artykuł CMST.

Już dziś zarejestruj się na Konferencję Użytkowników KDM 2015
i zaprezentuj swój dorobek naukowy w ramach grantów obliczeniowych!

Witamy na Konferencji Użytkowników KDM 2015

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
i Rada Użytkowników PCSS zapraszają na:
KONFERENCJĘ UŻYTKOWNIKÓW KDM
pod tytułem: „Aplikacje, algorytmy i technologie KDM”
która odbędzie się w dniach 11-12 maja 2015 w Ośrodku Nauki Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. H. Wieniawskiego 17/19

 

Obliczenia dużej mocy ogrywają kluczową rolę w rozwoju wielu dziedzin nauki. Zauważamy, że postęp w tych dziedzinach uzyskać można dzięki dostępowi do dużych mocy obliczeniowych, Często są to aplikacje tzw. wielkich wyzwań cywilizacyjnych.

Mając to na uwadze, na całym świecie prowadzone są prace badawczo-rozwojowe związane z algorytmami i nowymi technologiami obliczeń dużej skali. W Europie komputery dużej mocy obliczeniowej umieszczone zostały na Europejskiej Mapie Drogowej (program PRACE). W ramach tego projektu użytkownicy z europejskiej przestrzeni badawczej, w tym również z Polski, mają możliwość realizowania obliczeń na komputerach bardzo wielkiej mocy obliczeniowej (Tier)). Również na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej znajduje się projekt PRACE, stanowiący wkład polskich ośrodków KDM do tych działań. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jest liderem tego projektu.

Trzy główne nurty planowanej konferencji to:

  • Wyzwania i problemy obliczeń dużej mocy,
  • Nowe możliwości w zakresie korzystania z komputerów dużej mocy,
  • Sesja sprawozdawcza użytkowników KDM w PCSS.

CEL

Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i tworzenia mechanizmów ułatwiających użytkowanie komputerów dużej mocy, w szczególności stworzenie warunków intensyfikujących dostosowywanie algorytmów oprogramowania do wymagań nowych architektur. Z tego więc względu z konferencją chcemy związać wartościowe elementy szkoleniowe.

ZAPRASZAMY

Specjalne zaproszenie kierujemy do użytkowników KDM w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Rada Użytkowników PCSS uznaje przedstawienie, na forum Konferencji, dorobku naukowego uczestników grantów obliczeniowych, wspartego obliczeniami z użyciem komputerów dużej mocy, za szczególnie wartościową formę sprawozdania z realizacji grantów.