WAŻNE DATY

10 marca 2015 – otwarcie rejestracji online

1 kwietnia 2015 – opublikowanie szczegółowego programu Konferencji

6 maja 2015 – zamknięcie rejestracji

11-12 maja 2015 – Konferencja Użytkowników KDM 2015