Główni Sponsorzy


Sponsor technologiczny


PROGRAM

Program Konferencji Użytkowników KDM 2015

Dzień 1
 
10.30 ‑ 11.00 Rejestracja uczestników
11.00 ‑ 12.10 SESJA 1 – POWITALNAPrzewodniczący sesji: Prof. Krzysztof Wojciechowski
11.00 ‑ 11.30 Powitanie
11.30 – 12.10

Referat zaproszony

Human Brain Project – Challenges and Opportunities for HPC
Felix Schürmann
Ecole Polytechnique Fédér ale de Lausanne

12.10 – 12.30 Przerwa kawowa
12.30 – 14.00 SESJA 2 – WIELKIE WYZWANIA OBLICZENIOWEPrzewodniczący sesji: Prof. Jacek Komasa
 

pdf icon Wyzwania w procesie wysokoprzepustowego modelowania istotnych funkcjonalnie i terapeutycznie struktur 3D RNA (15 min.)

M. Popenda1, M. Szachniuk1,2 , M. Antczak2, T. Zok2, T. Ratajczak2, P. Lukasiak1,2, K. J. Purzycka1, K. Pachulska-Wieczorek1, M. Biesiada2, L. Blaszczyk2, J. Blazewicz1,2, R.W. Adamiak1,2,(*)
1 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
2 Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki
(*) Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki, Poznań


pdf icon Analiza numeryczna konstrukcji żelbetowego budynku biurowego obciążonego falą ciśnienia od wybuchu (15 min.)

Tomasz Łodygowski, Piotr Sielicki, Wojciech Sumelka
Instytut Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Poznańska


Modelowanie obserwacji i analiza dynamiki pozasłonecznych układów planetarnych (15 min.)

Krzysztof Goździewski
Centrum Astronomii Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu


Wykorzystanie metod Monte Carlo oraz dynamiki molekularnej do opisu zjawisk międzyfazowych w porach materiałów węglowych (15 min.)

Piotr A. Gauden, Sylwester Furmaniak, Artur P. Terzyk, Wojciech Zieliński
Zespół Naukowy – Fizykochemia Materiałów Węglowych, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika


Modelowanie komputerowe auksetyków (15 min.)

Krzysztof W. Wojciechowski1, Szymon Winczewski2, Konstantin V. Tretiakov1, Jarosław Rybicki2, Artur A. Poźniak3, Jakub W. Narojczyk1, Luke Mizzi4, Mikołaj Kowalik1, Joseph N. Grima4, Ruben Gatt4, Roberto Caruana Gauci4, Mikołaj Bilski3
1 Instytut Fizyki Molekularnej PAN
2 Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska
3 Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska
4 Faculty of Science, University of Malta

14.00 – 15.00 Obiad
15.00 – 16.30 SESJA 3 – INFORMACYJNO-SZKOLENIOWA KDMPrzewodniczący sesji: Prof. Piotr Tomczak
 

pdf icon Infrastruktura HPC w Europie oraz możliwości obliczeniowe na podstawie projektu PRACE (15 min.)

Mirosław Kupczyk, Norbert Meyer
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe


pdf icon Efektywne wykorzystanie zasobów obliczeniowych KDM w PCSS (15 min.)

Radosław Januszewski, Marcin Pospieszny, Piotr Brona, Bartłomiej Burba
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe


pdf icon Usługi i narzędzia QCG – wygodny dostęp dla użytkowników do infrastruktury komputerów dużej mocy (15 min.)

Tomasz Piontek, Bartosz Bosak, Piotr Kopta, Krzysztof Kurowski
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe


pdf icon Techniki tworzenia i profilowania oprogramowania do współbieżnych obliczeń numerycznych w języku Python (15 min.)

Łukasz Herok1, Artur P Durajski2, Radosław Szczęśniak1,2, Kamil M. Skoczylas2
1 Instytut Fizyki, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
2 Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska


pdf icon Rozwiązania serwerowe wysokiej gęstości w klastrach obliczeniowych (15 min.)

Michał Włodarczyk
LENOVO


Infrastruktura usługowa wysokiej dostępności – aplikacje i maszyny wirtualne na żądanie (10 min.)

Roman Wyrzykowski, Tomasz Olas, Tomasz Chmiel, Piotr Dzierżak
Politechnika Częstochowska

17:30 Przejazd do Budynku Sal Technologicznych – pomieszczenia dla nowej infrastruktury obliczeniowej PCSS, przy ulicy Jana Pawła II
18.00 – 19.00 Zwiedzanie BST
19.30 Kolacja koleżeńska
 
Dzień 2
 
08.30 ‑ 09.00 Rejestracja uczestników
09.00 – 10.00

Referat zaproszony

pdf icon Computational needs of fusion scientists
David Coster
Max Planck Institute for Plasma Physics

10.00 – 10.30 Przerwa kawowa
10.30 – 12.00 SESJA 4 – FIZYKA I ASTROFIZYKAPrzewodniczący sesji: Prof. Adam Glema
 

pdf icon Efektywność zrównoleglania diagonalizacji macierzy w środowisku KDM i jego znaczenie w symulacji magnetyków kwantowych (12 min.)

M. Antkowiak, Ł. Kucharski, P. Kozłowski, R. Matysiak(*), G. Kamieniarz
Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
(*) Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Uniwersytet Zielonogórski


pdf icon Badanie słabych przemian fazowych pierwszego rodzaju w eksperymencie komputerowym dla trójwymiarowego modelu Ashkina-Tellera (12 min.)

D. Jeziorek-Knioła, Z. Wojtkowiak, G. Musiał
Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza


pdf icon Rozproszone przetwarzanie na współdzielonej sieci w równoległych symulacjach Monte Carlo (12 min.)

S. Murawski, G. Musiał, G. Pawłowski
Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza


pdf icon Efektywne symulacje mikromagnetyczne układów magnonicznych przy wykorzystaniu GPGPU (12 min.)

Mateusz Zelent, Paweł Gruszecki, Michał Mruczkiewicz, Maciej Krawczyk
Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza


pdf icon Environmentally dependent two-point auto-correlation function algorithmic speed (12 min.)

Boudewijn Roukema
Toruń Centre for Astronomy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika


pdf icon Numeryczne badanie przepływów Taylora-Couetta z wymianą ciepła metodą SVV (12 min.)

E. Tuliszka-Sznitko, K. Kiełczewski
Katedra Techniki Cieplnej, Politechnika Poznańska

12.00 – 12:30 Przerwa kawowa
12.30 – 14.00 SESJA 5 – CHEMIA I NAUKI PRZYRODNICZEPrzewodniczący sesji: Prof. Jerzy Weres
 

pdf icon Dynamika, funkcja i struktura wybranych chiralnych układów molekularnych o dużej swobodzie konformacyjnej (12 min.)

Marcin Kwit
Wydział Chemii, Pracownia Stereochemii Organicznej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza


pdf icon Kwantowo-chemiczne badania struktur kompleksów neonikotyny z jonami cynku (II) i miedzi (II) (12 min.)

Wojciech Jankowski, Marcin Hoffmann, Romualda Bregier-Jarzębowska, Karolina Malczewska-Jaskóła, Beata Jasiewicz, Anna Gąsowska, Renata Jastrząb
Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza


Identyfikacja i ocena ilościowa zawartości metabolitów w liściach jęczmienia jarego (12 min.)

Sawikowska A., Piasecka A., Kachlicki P., Krajewski P.
Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu


pdf icon Analiza genomowych sekwencji DNA pochodzących z sekwencjonowania nowej generacji – bioinformatyczne etapy przetwarzania danych na klastrze obliczeniowym (12 min.)

Magda Mielczarek, Magdalena Frąszczak, Tomasz Suchocki, Joanna Szyda
Pracownia Biostatystyki, Katedra Genetyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


pdf icon Wpływ cząsteczek wody i kationów na konformację wiązań glikozydowych w kwasie glicyryzynowym i jego solach (12 min.)

Zbigniew Dutkiewicz
Katedra Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu


pdf icon Konformery paklitakselu (12 min.)

Maciej Janicki i Marek Łożyński(*)
Zakład Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
(*) Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Politechnika Poznańska

14.00 – 15.00 Obiad
15.00 – 16.30 SESJA 6 – SPONSORSKA ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓDPrzewodniczący sesji: Prof. Jerzy Moczko
 

pdf icon Rozwiązania EMC do wydajnego przetwarzania danych typu BigData w środowiskach HPC – przykłady zastosowań (15 min.)

Radosław Piedziuk
ISILON


Data Center Tradycyjne czy mobilne? Nowe trendy i możliwości (15 min.)

Radosław Janka
VOL


pdf icon Rozwiązania i platformy Huawei dla HPC wraz z przykładami wdrożeń (15 min.)

Dominik Dziarczykowski
Huawei


Wręczenie nagród i zakończenie konferencji