MIEJSCE KONFERENCJI

Ośrodek Nauki Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. H. Wieniawskiego 17/19

Sala 312