Główni Sponsorzy


Sponsor technologiczny


Witamy na Konferencji Użytkowników KDM 2015

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
i Rada Użytkowników PCSS zapraszają na:
KONFERENCJĘ UŻYTKOWNIKÓW KDM
pod tytułem: „Aplikacje, algorytmy i technologie KDM”
która odbędzie się w dniach 11-12 maja 2015 w Ośrodku Nauki Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. H. Wieniawskiego 17/19

 

Obliczenia dużej mocy ogrywają kluczową rolę w rozwoju wielu dziedzin nauki. Zauważamy, że postęp w tych dziedzinach uzyskać można dzięki dostępowi do dużych mocy obliczeniowych, Często są to aplikacje tzw. wielkich wyzwań cywilizacyjnych.

Mając to na uwadze, na całym świecie prowadzone są prace badawczo-rozwojowe związane z algorytmami i nowymi technologiami obliczeń dużej skali. W Europie komputery dużej mocy obliczeniowej umieszczone zostały na Europejskiej Mapie Drogowej (program PRACE). W ramach tego projektu użytkownicy z europejskiej przestrzeni badawczej, w tym również z Polski, mają możliwość realizowania obliczeń na komputerach bardzo wielkiej mocy obliczeniowej (Tier)). Również na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej znajduje się projekt PRACE, stanowiący wkład polskich ośrodków KDM do tych działań. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jest liderem tego projektu.

Trzy główne nurty planowanej konferencji to:

  • Wyzwania i problemy obliczeń dużej mocy,
  • Nowe możliwości w zakresie korzystania z komputerów dużej mocy,
  • Sesja sprawozdawcza użytkowników KDM w PCSS.

CEL

Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i tworzenia mechanizmów ułatwiających użytkowanie komputerów dużej mocy, w szczególności stworzenie warunków intensyfikujących dostosowywanie algorytmów oprogramowania do wymagań nowych architektur. Z tego więc względu z konferencją chcemy związać wartościowe elementy szkoleniowe.

ZAPRASZAMY

Specjalne zaproszenie kierujemy do użytkowników KDM w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Rada Użytkowników PCSS uznaje przedstawienie, na forum Konferencji, dorobku naukowego uczestników grantów obliczeniowych, wspartego obliczeniami z użyciem komputerów dużej mocy, za szczególnie wartościową formę sprawozdania z realizacji grantów.