Dzień 1 – relacja

Pierwszy dzień Konferencji już za nami! W trakcie sesji powitalnej otwartej przez dr inż. Macieja Stroińskiego, a prowadzonej przez Prof. Krzysztofa W. Wojciechowskiego  głównym punktem był bardzo ciekawy referat Prof. Felixa Schurmanna, który opowiedział o Human Brain Project. Następnie miały miejsce dwie sesje dot. wielkich wyzwań obliczeniowych oraz sesja informacyjno-szkoleniowa KDM. Na koniec dnia goście mieli okazję zwiedzić Budynek Sal Technologicznych w nowym budynku PCSS, a nasze zmagania zakończyliśmy kolacją koleżeńską w restauracji Dąbrowskiego 42.  Jutro drugi i zarazem ostatni dzień Konferencji – do zobaczenia!