REJESTRACJA

Opłata konferencyjna dla jednostek naukowych wynosi 50 zł + VAT.

Opłata konferencyjna dla przedstawicieli jednostek nienaukowych oraz komercyjnych wynosi 400 zł + VAT.

Studenci oraz doktoranci są zwolnieni z wniesienia opłaty, jednak mają obowiązek okazania dokumentu potwierdzającego fakt bycia studentem/doktorantem, przy rejestracji uczestników w dniu Konferencji.

Faktura zostanie wysłana do uczestnika konferencji w formie elektronicznej, a wersja papierowa dostarczona pocztą.

W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji, prosimy o kontakt pod adresem: (uiszczone opłaty rejestracyjne nie będą zwracane).

Imię i nazwisko

Adres email

Instytucja

Telefon kontaktowy

   Jestem studentem/doktorantem

Dane do faktury:

Nazwa instytucji

Ulica

Kod pocztowy

Miejscowość

NIP


   Wezmę udział w pierwszym dniu konferencji (6 czerwca 2018 r.)

         Wezmę udział w kolacji

               Udział osoby towarzyszącej w kolacji - dodatkowa opłata 150 zł + VAT

                     Opcja wegetariańska dla osoby towarzyszącej


   Wezmę udział w drugim dniu konferencji (7 czerwca 2018 r.)

         Wezmę udział w sesji szkoleniowej (14:00-17:00, wymagany laptop)


captcha

Przepisz powyższy kod