REJESTRACJA

Opłata konferencyjna dla jednostek naukowych wynosi 50 zł + VAT.

Opłata konferencyjna dla przedstawicieli jednostek nienaukowych oraz komercyjnych wynosi 400 zł + VAT.

Studenci oraz doktoranci są zwolnieni z wniesienia opłaty, jednak mają obowiązek okazania dokumentu potwierdzającego fakt bycia studentem/doktorantem, przy rejestracji uczestników w dniu Konferencji.

Faktura zostanie wysłana do uczestnika konferencji w formie elektronicznej, a wersja papierowa dostarczona pocztą.

W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji, prosimy o kontakt pod adresem: (uiszczone opłaty rejestracyjne nie będą zwracane).

Imię i nazwisko

Adres email

Instytucja

Telefon kontaktowy

   Jestem studentem/doktorantem

Dane do faktury:

Nazwa instytucji

Ulica

Kod pocztowy

Miejscowość

NIP


   Wezmę udział w pierwszym dniu konferencji (6 czerwca 2018 r.)

         Wezmę udział w kolacji

               Udział osoby towarzyszącej w kolacji - dodatkowa opłata 150 zł + VAT

                     Opcja wegetariańska dla osoby towarzyszącej


   Wezmę udział w drugim dniu konferencji (7 czerwca 2018 r.)

         Wezmę udział w sesji szkoleniowej (14:00-17:00, wymagany laptop)


captcha

Przepisz powyższy kod


INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) Państwa imię, nazwisko, adres e-mail, reprezentowana instytucja, numer telefonu oraz dane niezbędne do wystawienia faktury zostały uzyskane ze strony internetowej konferencjakdm.pcss.pl. Administratorem Danych Osobowych zawartych w tym serwisie jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (ICHB PAN), adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02-062. Są one wykorzystywane rzez ICHB PAN jedynie w celu przeprowadzenia procesu rejestracji na Konferencję KDM2018. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla zakończenia prac nad Konferencją KDM2018 lub do momentu złożenia sprzeciwu przez osoby, które nie będą zainteresowane współpracą z PCSS w ramach Konferencji KDM2018.
Macie Państwo prawo do:
* sprostowania Waszych danych osobowych,
* usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania Waszych danych osobowych,
* kontaktu z PCSS w sprawach ochrony danych osobowych dot. Konferencji KDM2018: info@konferencjakdm.pcss.pl