GOLD SPONSOR


SILVER SPONSOR


SPONSOR


Program Konferencji KDM 2018

 

Dzień 1
 
10:00 Rejestracja uczestników
10:30 – 11:30 SESJA 1 – POWITALNA
 
Przewodniczący: Jacek Komasa, v-ce Przewodniczący Rady Użytkowników PCSS
 

Referat zaproszony

Zwilżanie nanoporowatych materiałów węglowych

Piotr A. Gauden, Wojciech P. Zieliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii), Sylwester Furmaniak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, Piła), Piotr Kowalczyk (Uniwersytet w Murdoch, Szkoła Inżynierii i Technologii Informacyjnych, Australia)


11:30 Przerwa kawowa
11:50 – 13:10 SESJA 2 – SPONSORSKA
Przewodniczący: Norbert Meyer, PCSS
 

Huawei


Distributed Deep Learning Training for Cloud and HPC

Robert Adamski, Intel


HPE – HPC & AI – market trends and HPE view

Lubos Kolar, Michal Klimes


13:10 Przerwa obiadowa
14:00 – 15:10 SESJA 3 – FIZYKA
Przewodniczący: Paweł Leśniak, IFM PAN
 

Struktura wewnętrzna protonu z chromodynamiki kwantowej na sieci

Krzysztof Cichy, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Wydział Fizyki


Materiały magnetycznie twarde niezawierające pierwiastków ziem rzadkich

Mirosław Werwiński, Polska Akademia Nauk – Instytut Fizyki Molekularnej


Poszukiwanie materiałów do zastosowania w chłodziarkach magnetycznych

Bartosz Wasilewski, Polska Akademia Nauk – Instytut Fizyki Molekularnej


Fermiony Majorany w układach nanoskopowych

Ireneusz Weymann, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Wydział Fizyki


15:10 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 – 17:15 SESJA 4 – FIZYKA I TECHNIKA
Przewodniczący: Piotr Tomczak, UAM
 

The relativistic Zel’dovich approximation versus dark energy

Boud Roukema, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu


Analiza dynamiki przepływu w konfiguracjach Taylora–Couetta o niskich współczynnikach rozciągłości obszaru

Ewa Tuliszka-Sznitko, Politechnika Poznanska – Katedra Techniki Cieplnej


Symulacje komputerowe wybranych modeli materiałów o anomalnych właściwościach sprężystych

Jakub Narojczyk, Polska Akademia Nauk – Instytut Fizyki Molekularnej


Symulacje mikromagnetyczne struktur magnonicznych

Mateusz Zelent, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Wydział Fizyki


Elektrosorpcja jonów prostych w kontekście dejonizacji wody za pomocą nanomateriałów węglowych

Wojciech Zieliński, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu


Quench dynamics of spin in quantum dots

Kacper Wrześniewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Wydział Fizyki


18:30 Odjazd autobusu do Kórnika
PCSS, ul. J. Rychlewskiego
19:00 Kórnik Zamek – zwiedzanie
  Kolacja koleżeńska, restauracja Nestor w Kórniku (http://www.nestor-motel.pl/Restauracja)
22:30 Odjazd autobusu z Kórnika do PCSS, ul. J. Rychlewskiego
 
Dzień 2
 
09:30 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:00 Referat zaproszony
 
Przewodniczący: Michał Rychlik, Politechnika Poznańska
 

Big Data Challenges for LOFAR and SKA

Hanno Holties, ASTRON


11:00 Przerwa kawowa
11:20 – 13:00 SESJA 5 – NAUKI PRZYRODNICZE
Przewodniczący: Wojciech Mueller, Uniwersytet Przyrodniczy
 

Struktura dynamiczna układu planetarnego HR 8799

Krzysztof Goździewski, Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Identyfikacja motywów struktury drugorzędowej RNA

Agnieszka Chełkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Wydział Biologii Molekularnej


Analiza danych multimodalnych w systemie OCULUS

Krzysztof T. Zwierzyński, Politechnika Poznańska – Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej


Machine-learning optimized utilization of computational resources for biomolecular simulations in HPC

Bartłomiej Surpeta, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Wydział Biologii Molekularnej


Wyjaśnienie niezwykłej stabilności termicznej kwadrupleksów RNA zawierających sekwencję GGU-3′ – badania NMR i symulacje dynamiki molekularnej

Witold Andrałojć, Polska Akademia Nauk – Instytut Chemii Bioorganicznej


An Attempt at Modelling of Cutting Forces in Oak Wood Peripheral Milling Using Modules of Elasticity

Bolesław Porankiewicz, Daria Wieczorek, Marija Durović


13:00 Przerwa obiadowa
13:50 – 14:10 Zakończenie, ogłoszenie wyników konkursów
14:10 – 17:30 SESJA 6 – SZKOLENIOWA
Przewodniczący: Mirosław Kupczyk, PCSS
 

Intel Distribution for Python, with MKL – live demo

Intel Distribution for Python, with DAAL libraries – live demo

Optimizing TensorFlow training for Intel Architecture – live demo


Technologie obliczeniowe w PCSS


Wszystkie prezentacje zostaną umieszczone po wydarzeniu na stronie Konferencji.