Ramowy program Konferencji KDM 2018

Dzień 1
 
10:00 Rejestracja uczestników
10:30 – 11:30 SESJA POWITALNA
11:30 Przerwa kawowa
11:50 – 13:10 SESJA 2
13:10 Obiad
14:00 – 17:00 SESJA 3
19:00 Kolacja koleżeńska
 
Dzień 2
 
09:30 Rejestracja uczestników
10:00 – 11:00 Referat zaproszony
11:00 Przerwa kawowa
11:20 – 13:00 SESJA 4
13:00 Obiad
14:00 – 17:00 SESJA SZKOLENIOWA
 
– Narzędzia do analityki Big Data – firma Intel
– PCSS

Wszystkie prezentacje zostaną umieszczone po wydarzeniu na stronie Konferencji.