WAŻNE DATY

25 maja 2018 – Zamknięcie rejestracji

27 kwietnia 2018 – Termin zgłaszania prezentacji

10 maja 2018 – Zgłoszenia do Konkursu Młodego Naukowca

6-7 czerwca 2018 – Konferencja Użytkowników KDM 2018

7 czerwca 2018 – Rozstrzygnięcie Konkursu na Najciekawszą Prezentację