GOLD SPONSOR


SILVER SPONSOR


SPONSOR


Program Konferencji KDM 2016

Dzień 1
 
10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników
10.30 – 11.30 SESJA 1 – POWITALNA

Przewodniczący sesji: Prof. Krzysztof Wojciechowski

10.30 Powitanie
10.40

Referat zaproszony

High-precision quantum-mechanical calculations on hydrogen molecule

Jacek Komasa
UAM

11.30 – 11.50 Przerwa kawowa
11.50 – 13.30 SESJA 2 – SPONSORSKA
 

pdf icon Eksaskala: bujanie w chmurach, czy mocne stąpanie po ziemi (25 min.)

Marcin Zaleski
ATOS


pdf icon Rozwiązania dla HPC (25 min.)

Rafał Tymków
HUAWEI


IBM Cloud Object Storage – Jak bezpiecznie przechowywac Exabajty danych (25 min.)

Piotr Biskupski
IBM


Trends and Challenges in HPC (25 min.)

Michal Klimes
SGI


13.30 – 14.30 Obiad
14.30 – 16.15 SESJA 3 – CHEMIA I NAUKI PRZYRODNICZE
Przewodniczący sesji: Prof. Jacek Komasa
 

pdf icon Computational methods for 4C-seq NGS data analysis (17 min.)

Dimitrios Zisis
Institute of Plant Genetics Polish Academy of Sciences


pdf icon Krótki przewodnik po RNApolis (17 min.)

Marta Szachniuk
Politechnika Poznańska


pdf icon Epigenetyczne modyfikacje RNA: zastosowanie symulacji dynamiki molekularnej do badania ich wpływu na strukturę i stabilność RNA (17 min.)

Joanna Sarzynska
IChB-PAN


pdf icon Całogenomowa analiza niskocząsteczkowych RNA, pochodzących z tRNA (17 min.)

Agnieszka Thompson
Uniwersytet Adama Mickiewicza


pdf icon Parallel computing performance of Quantum Espresso (17 min.)

Juan Francisco Carrascoza Mayen
Politechnika Poznańska


pdf icon Badania symulacyjne rozkładu ciśnienia akustycznego w obiektach o różnej skali (17 min.)

Jerzy Smardzewski
Uniwersytet Przyrodniczy


16.15 – 17.00 Zwiedzanie sal technologicznych i Laboratoriów (budynek CBPIO)
19.30 Kolacja
 
Dzień 2
 
08.30 – 09.00 Rejestracja uczestników
09.00 – 09:40

Referat zaproszony

Towards Exascale Fluid Dynamics Simulations for Industrial Applications

Niclas Jansson
KTH Royal Institute of Technology, Sweden

09:40 – 10.00 Przerwa kawowa
10.00 – 11.30 SESJA 4 – ASTROFIZYKA I FIZYKA
Przewodniczący sesji: Prof. Piotr Tomczak
 

pdf icon Rezonans Laplace’a w pozasłonecznych układach planetarnych (18 min.)

Krzysztof Goździewski
UMK


pdf icon First steps towards general-relativistic cosmological N-body simulations (18 min.)

Boud Roukema
UMK


pdf icon Wielkoskalowe symulacje ewolucji pola magnetycznego w galaktykach spiralnych (18 min.)

Dominik Wóltański
UMK


pdf icon Poszukiwanie gromad galaktyk na falach radiowych: pełne symulacje płaszczyzny ogniskowej (18 min.)

Bartosz Lew
UMK


pdf icon Efekt Kondo i kwantowe zjawiska krytyczne w układach nanoskopowych(18 min.)

Ireneusz Weymann
UAM


11.30 – 12:00 Przerwa kawowa
12.00 – 13.30 SESJA 5 – FIZYKA i TECHNIKA
 

pdf icon Symulacje mikromagnetyczne układów magnonicznych przy wykorzystaniu kart graficznych (18 min.)

Mateusz Zelent
UAM


Modelowanie magnetyków molekularnych z wykorzystaniem komputerów dużej mocy (18 min.)

Piotr Kozłowski
Zakład Fizyki Komputerowej, Wydział Fizyki UAM


pdf icon Numeryczne badanie przepływów Taylora-Couetta z wymianą ciepła metodą DNS/SVV (18 min.)

Ewa Tuliszka-Sznitko
Politechnika Poznańska


Modelowanie procesu zużycia ostrzy narzędzi skrawających do drewna (18 min.)

Bolesław Porankiewicz
Politechnika Poznańska


pdf icon Odtwarzanie struktury nanomateriałów węglowych (18 min.)

Piotr A. Gauden
UMK


13.30 – 14.30 Obiad
14.30 – 16.45 SESJA 6 – INFORMACYJNO-SZKOLENIOWA KDM
Przewodniczący sesji: Dr Michał Rychlik
 

pdf icon Użytkowanie nowoczesnego systemu obliczeniowego – EAGLE (50 min.)

Mirosław Kupczyk
PCSS


pdf icon MAN-HA – aplikacje i usługi wysokiej dostępności w chmurze (15 min.)

Jacek Kochan
PCSS


pdf icon Dostęp do europejskich systemów obliczeniowych Tier-0 w ramach PRACE (15 min.)

Mirosław Kupczyk, Norbert Meyer
PCSS


pdf icon Bezpieczne rozwiązania – ochrona sieci instytutowych (15 min.)

Tomasz Nowocień
PCSS


pdf icon Usługi i narzędzia QCG dla symulacji wielkoskalowych i obliczeń z wykorzystaniem infrastruktury KDM (15 min.)

Tomasz Piontek
PCSS


Nowe technologie serwerowe dla KDM (25 min.)

Robert Adamski
Intel

16.45 – 17.00 Zakończenie, ogłoszenie wyników konkursów

Wszystkie prezentacje zostaną umieszczone po wydarzeniu na stronie Konferencji.
W przypadku gdyby Państwo nie zgadzali się na publikację, prosimy o kontakt z Organizatorami.