KONKURSY

W tegorocznej edycji serdecznie zapraszamy do udziału w następujących konkursach organizowanych w ramach Konferencji Użytkowników KDM 2016.

Konkurs na Najciekawszą Prezentację spośród wygłoszonych na sesji sprawozdawczej

 • Spośród wygłoszonych prezentacji konferencyjnych uczestnicy wyłonią najciekawszą.
 • Dwie najciekawsze prezentacje zostaną uhonorowane atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez sponsora konferencji.
 • Zgłoszenia do 15 czerwca 2016 r.

Regulamin Konkursu na Najciekawszą Prezentację

 

Konkurs na Najlepszy Artykuł

 • Zapraszamy do zgłoszenia artykułów, które ukażą się w najnowszym numerze czasopisma CMST.
  Informacja dla autorów: http://cmst.eu/notes-for-authors/
 • Spośród zgłoszonych prac wyłonione zostaną dwie najlepsze.
  • Nagroda główna: 3000 zł netto dla zwycięskiego artykułu,
  • Wyróżnienie: nagroda rzeczowa ufundowana przez sponsora konferencji.
 • Zgłoszenia publikacji do 30 listopada 2016 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu w dniu 23 grudnia 2016 r.

Regulamin Konkursu na Najlepszy Artykuł

 

Konkurs na Najlepszą Optymalizację Aplikacji Własnej na systemie Orzeł

 • Zapraszamy do zgłoszenia aplikacji własnych na system Orzeł. Spośród zgłoszeń zostaną wybrane dwie o najlepszej skalowalności i efektywności.
 • Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody:
  • Nagroda główna: 5000 zł netto,
  • Wyróżnienie: 2000 zł
 • Zgłoszenia do 15 czerwca 2016 r.

Regulamin Konkursu na Najlepszą Optymalizację Aplikacji Własnej